Ondernemend Aanbesteden


Ondernemend Aanbesteden – ieder zijn expertise

Ondernemend Aanbesteden is een innovatieve formule die de deskundigheid van inkopers koppelt aan de expertise van de markt. Daardoor ontstaan goed geformuleerde opdrachten met haalbare, proportionele eisen waarop voldoende ondernemers kunnen inschrijven. Het resultaat is een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de inkopende overheid en deugdelijk uitgevoerde opdrachten voor en door het (mkb)bedrijfsleven.

Het uitgangspunt van Ondernemend Aanbesteden is dat iedereen doet waar hij goed in is: inkopers richten zich op een professionele inkoop en ondernemers op hun eigen werkgebied. Door de expertise van beide partijen nadrukkelijk te combineren, levert Ondernemend Aanbesteden verrassende inzichten op die de dagelijkse aanbestedingspraktijk blijvend verbeteren. Inkopers en inschrijvers beschouwen elkaar niet langer als tegenstanders, maar werken als partners constructief samen. Op die manier worden per opdracht duizenden euro’s bespaard, alleen al omdat dure externe adviezen overbodig worden.

Hoe werkt Ondernemend Aanbesteden?

In opdracht van aanbestedende diensten brengt Ondernemend Aanbesteden de partijen voorafgaand aan de aanbesteding samen. Met behulp van stemkastjes worden de problemen en de omvang daarvan geïnventariseerd. In vervolgsessies worden de uitkomsten toegepast op concrete, nog aan te besteden opdrachten. Door kennisdeling ontstaat een doordacht geformuleerde aanbesteding die voldoende inschrijvers een kans biedt en inkopers verzekert van de beste techniek of innovatie tegen een goede prijs. Kijkt u voor een praktijkvoorbeeld onder het tabblad Brabant waar Ondernemend Aanbesteden is geïntroduceerd in opdracht van de Kamer van Koophandel Brabant en MKB-Brabant.

Voor wie is Ondernemend Aanbesteden?

De formule Ondernemend Aanbesteden kan door alle aanbestedende diensten worden toegepast, op bijna alle opdrachten. Wilt u ook het beste halen uit dat wat de markt te bieden heeft? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of op telefoonnummer 020-8226347. Wij helpen u graag bij het beter werkbaar maken van uw praktijk.


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief: